No Date Call Author Title Edition ISBN Link HIP
1 2019/05/22 44851 King, Russell ; Mas, Paolo de ; Mansvelt-Beck, J. (eds.) Geography, environment and development in the Mediterranean 2001 Sussex Academic Press 1898723893 See more
2 2019/05/22 44852 Watson, Matthew Foundations of international political economy 2005 Palgrave Macmillan 9781403913517 See more
3 2019/05/22 44853 Galeotti, Mark We Need to Talk About Putin : Why the West gets him wrong, and how to get him right 2019 Ebury Press 9781529103595 See more
4 2019/05/22 44854 Middelaar, Luuk van Alarums & excursions : improvising politics on the European state 2019 Agenda Publishing 9781788211727 See more
5 2019/05/20 44842 Plokhy, Serhii Chernobyl : History of a Tragedy 2019 Penguin 9780141988351 See more
6 2019/05/20 44843 Downing, Taylor 1983 : The World at the Brink 2019 Abacus 9780349143040 See more
7 2019/05/20 44844 Yueh, Linda Y. The Great Economists : How Their Ideas Can Help Us Today 2019 Penguin 9780241974476 See more
8 2019/05/20 44845 Frank, Milo O. How to Get Your Point Across in 30 Seconds or Less 1987 Pocket Book 9780671727529 See more
9 2019/05/20 44846 Zinsser, William On Writing Well : The Classic Guide to Writing Nonfiction 2016 HarperCollins 9780060891541 See more
10 2019/05/20 44847 Dobry, Michel (dir.) Le mythe de l'allergie française au fascisme 2003 Albin Michel 9782226137180 See more
11 2019/05/20 44848 Dreyer, Benjamin Dreyer's English : An Utterly Correct Guide to Clarity and Style 2019 Random House 9780812995701 See more
12 2019/05/20 44849 Akyüz, Anne ... [et al.] En Contexte : Exercices de grammaire B1 2019 Hachette 9782014016345 See more
13 2019/05/20 44850 Akyüz, Anne ... [et al.] En Contexte : Exercices de grammaire B2 2019 Hachette 9782014016352 See more
14 2019/05/14 44839 Belaïd, Habib ; Bendana, Kmar ; Kchaou, Sihem (coordination) Actes du XVème colloque thawra(t) approche comparée des révoltes et révolutions : (XIXe-XXIe siècles) : La Manouba, 17-19 janvier 2013 2014 Institut Supérieur d'Histoire de la Tunisie Contemporaine 9789973944412 See more
15 2019/05/08 44837 Bendana, Kmar Chronique d'une transition 2011 Les Editions SCRIPT 9789973027856 See more
16 2019/05/08 44838 Bendana, Kmar Histoire et culture dans la Tunisie contemporaine 2002-2012 2015 Institut Supérieur d'Histoire de la Tunisie Contemporaine 9789973944474 See more
17 2019/05/08 44840 Camau, Michel L'exception tunisienne : Variations sur un mythe 2018 Karthala ; IRMC 9782811125264 See more
18 2019/05/08 44841 Bendana, Kmar Parler en historienne après 2011 : Textes 2012-2016 2017 Publications Universitaires de la Manouba 9789938867183 See more
19 2019/05/07 44818 Cała-Wacinkiewicz, Ewelina ; Menkes, Jerzy (red.) Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego 2018 Wydawnictwo C.H. Beck 9788381584685 See more
20 2019/05/07 44822 Teokarević, Jovan Western Balkans between deep crises and uncertain perspectives 2019 Čigoja štampa 9788653104740 See more
21 2019/05/07 44823 Teokarević, Jovan Of friends and foes : Balkan nations in Serbian press 2019 Čigoja štampa 9788653104764 See more
22 2019/05/07 44833 Spryszak, Kamil Wpływ "miękkiego prawa" organizacji międzynarodowych na zmiany norm konstytucyjnych w wybranych państwach Europy 2019 Wydawnictwo Adam Marszałek 9788366220843 See more
23 2019/05/07 44835 Tendera-Właszczuk, Helena ; Prostak, Rafał (red.) Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych 2019 Difin 9788380857988 See more
24 2019/05/06 44824 Kornobis-Romanowska, Dagmara (red. nauk.) Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych 2016 Currenda 9788360833704 See more
25 2019/05/06 44825 Czachór, Zbigniew ... [et al.] Polska polityka europejska : idee, cele, aktorzy, rezultaty 2019 Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM 9788365817426 See more
26 2019/05/06 44826 Miś, Lucjan Problemy społeczne Grupy Wyszehradzkiej 2019 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 9788323345800 See more
27 2019/05/06 44827 Michalczak, Tomasz Europa w obliczu islamskiego terroryzmu : dlaczego dochodzi do ataków terrorystycznych i jak im przeciwdziałać 2019 Difin 9788380857636 See more
28 2019/05/06 44828 Skórzyński, Jan Okrągły Stół : wynegocjowany koniec PRL 2019 Znak Horyzont 9788324057115 See more
29 2019/05/06 44829 Rachid Chehab, Milena Komu bije Big Ben : Brytyjczycy w sosie własnym 2019 Wydawnictwo Agora 9788326825309 See more
30 2019/05/06 44830 Drab-Kurowska, Anna Polityka konkurencji w obszarze rynku pocztowego Unii Europejskiej 2019 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 9788379722587 See more
31 2019/05/06 44831 Roszkowski, Wojciech Communist crimes : a legal and historical study 2016 Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 9788380984417 See more
32 2019/05/06 44832 Cheba, Katarzyna Zrównoważona międzynarodowa konkurencyjność krajów Unii Europejskiej : studium teoretyczno-empiryczne 2019 CeDeWu 9788381021951 See more
33 2019/05/06 44834 Roszkowski, Wojciech Roztrzaskane lustro : upadek cywilizacji zachodniej 2019 Biały Kruk 9788375532609 See more
34 2019/05/06 44836 Naszkowska, Krystyna My, dzieci komunistów 2019 Czerwone i Czarne 9788366219076 See more
35 2019/04/26 44813 Adamiec, Danuta Prawne aspekty kontroli zasady pomocniczości przez parlamenty państw członkowskich Unii Europejskiej 2018 Wydawnictwo Sejmowe 9788376665634 See more
36 2019/04/26 44814 Żyła, Marek Obwód kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej 2018 Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej 9788375236439 See more
37 2019/04/26 44815 Barta, Janusz ; Markiewicz, Ryszard Prawo autorskie i prawa pokrewne 2019 Wolters Kluwer 9788381604826 See more
38 2019/04/26 44816 Serowaniec, Maciej Konstytucyjne gwarancje niezależności najwyższych organów kontroli w państwach członkowskich UE 2018 Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" 9788372858641 See more
39 2019/04/26 44817 Błażewicz, Zbigniew ; Krzykowski, Piotr ; Żyła, Marek Półwysep Krymski - strategiczny element relacji rosyjsko-ukraińskich 2018 Akademia Sztuki Wojennej 9788375236941 See more
40 2019/04/26 44819 Greta, Marianna ; Otto, Jacek Proces decyzyjny i zarządczy w Unii Europejskiej - znaczenie systemu agencyjnego 2019 Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 9788372839633 See more
41 2019/04/26 44820 Czyżycki, Rafał Środki finansowe Unii Europejskiej jako determinant rozwoju regionów w Polsce 2019 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 9788379722693 See more
42 2019/04/26 44821 Błaszczyk, Paweł Współczesna strategia polityki pieniężnej w warunkach deflacji : perspektywa Unii Europejskiej w XXI wieku 2019 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 9788366199071 See more
43 2019/04/25 44808 Długołęcki Piotr (red.) ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polskie dokumenty dyplomatyczne : 1980 styczeń-czerwiec 2018 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 9788366091146 See more
44 2019/04/24 44790 Lorrain, Pierre L'Ukraine : une histoire entre deux destins 2019 Éditions Bartillat 9782841005734 See more
45 2019/04/24 44791 Frank, Robert Etre ou ne pas être Européen : Les Britanniques et l'Europe du XVIIe siècle au Brexit 2018 Belin 9782410015393 See more
46 2019/04/24 44794 Kaplan, Robert D. Spectres balkaniques : Un voyage à travers l'histoire 2018 Buchet-Chastel 9782283031513 See more
47 2019/04/24 44798 O'Rourke, Kevin H. Une brève histoire du Brexit 2018 Odile Jacob 9782738146250 See more
48 2019/04/24 44800 Foucher, Michel L'Europe, un dessein, un destin 2018 Marie B 9791093576367 See more
49 2019/04/24 44801 Gadbin-George, Géraldine ; Ringeisen-Biardeaud, Juliette (dir.) Partir en solitaire : Conséquences du Brexit aujourd'hui et demain 2018 Editions du Pantheon-Assas 9782376510130 See more
50 2019/04/24 44802 Le Bussy, Olivier L'Union européenne, une utopie en péril ? 2018 Presses Universitaires de Liège 9782875621788 See more
51 2019/04/24 44803 Martin-Genier, Patrick L'Europe a-t-elle un avenir ? : Une approche critique de la construction européenne 2019 Studyrama 9782759039654 See more
52 2019/04/24 44809 Zajdler, Robert Kodeksy sieci rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w porządku prawnym postlizbońskiej Unii Europejskiej 2019 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 9788378148753 See more
53 2019/04/24 44812 Aït-Aoudia, Myriam ; Roger, Antoine (dir.) La logique du désordre : Relire la sociologie de Michel Dobry 2015 Presses de la Fondation nationale des sciences politiques 9782724617658 See more