No Date Call Author Title Edition ISBN Link HIP
1 2020/07/03 45340 Ramet, Sabrina P. (ed.) Interwar East Central Europe, 1918-1941 : The Failure of Democracy-building, the Fate of Minorities 2020 Routledge 9780367135713 See more
2 2020/07/02 45339 Telò, Mario ; Weyembergh, Anne (ed.) Supranational Governance at Stake : The EU's External Competences caught between Complexity and Fragmentation 2020 Routledge 9780367821180 See more
3 2020/07/02 45341 Harrison, Hope M. After the Berlin Wall : Memory and the Making of the New Germany, 1989 to the Present 2019 Cambridge University Press 9781107049314 See more
4 2020/07/02 45342 Przeworski, Adam Crises of Democracy 2019 Cambridge University Press 9781108498807 See more
5 2020/07/02 45343 Micklitz, Hans-W. The Politics of Justice in European Private Law : Social Justice, Access Justice, Societal Justice 2020 Cambridge University Press 9781108439374 See more
6 2020/07/02 45344 Fitzgerald, Jennifer Close to Home : Local Ties and Voting Radical Right in Europe 2020 Cambridge University Press 9781108432672 See more
7 2020/06/30 45338 McCabe, Donald L. ; Butterfield, Kenneth D. ; Treviño, Linda Klebe Cheating in College : Why Students Do It and What Educators Can Do About It 2017 Johns Hopkins University Press 9781421424019 See more
8 2020/06/15 45336 Barnard, Catherine The Substantive Law of the EU : The Four Freedoms 2019 Oxford University Press 9780198830894 See more
9 2020/06/15 45337 Stock, Inka Time, migration and forced mobility : Sub-Saharan African Migrants in Morocco 2019 Bristol University Press 9781529201970 See more
10 2020/06/04 45300 Stronikowska, Grażyna Prokuratura Europejska jako instytucja ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej : problematyka ustrojowa, prawnoprocesowa i karnomaterialna 2020 Wydawnictwo C. H. Beck 9788381589598 See more
11 2020/06/04 45307 Zdanowski, Jerzy Historia najnowsza Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej 2020 Wydawnictwo Akademickie Dialog 9788380028104 See more
12 2020/06/04 45308 Wardin, Katarzyna Implikacje decyzji politycznych i działań militarnych w Libii dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej 2019 Wydawnictwo Adam Marszałek 9788381801515 See more
13 2020/06/04 45309 Obama, Barack Odziedziczone marzenia : spadek po moim ojcu 2020 Agora 9788326829659 See more
14 2020/06/04 45310 Karaś, Dorota ; Sterlingow, Marek Walentynowicz : Anna szuka raju 2020 Znak 9788324060658 See more
15 2020/06/04 45317 Brix, Emil ; Busek, Erhard Nowe spojrzenie na Europę Środkową : czy od niej zależy przyszłość Europy 2019 Międzynarodowe Centrum Kultury 9788366419063 See more
16 2020/06/04 45318 Marecki, Piotr Polska przydrożna 2020 Wydawnictwo Czarne 9788380499980 See more
17 2020/06/04 45319 Baca-Pogorzelska, Karolina ; Potocki, Michał Czarne złoto : wojny o węgiel z Donbasu 2020 Wydawnictwo Czarne 9788380499966 See more
18 2020/06/04 45320 Curanović, Alicja Przeznaczeni do wielkości : porzucenie misji w polityce zagranicznej. Przypadek Rosji 2020 Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 9788323542902 See more
19 2020/06/04 45321 Sokołowski, Igor Spokojnie, to tylko Rosja 2020 Wydawnictwo MG 9788377796054 See more
20 2020/06/04 45322 Kolczyński, Mariusz (red.) Najważniejsze wybory od 1989 roku? : wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku : wybrane aspekty kampanii wyborczej 2019 Wydawnictwo Adam Marszałek 9788381802130 See more
21 2020/06/04 45323 Kleer, Jerzy Zmierzch Europy 2020 Wydawnictwo Naukowe PWN 9788301211622 See more
22 2020/06/04 45324 Taleb, Nassim Nicholas Czarny łabędź : jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem 2020 Zysk i S-ka 9788382020144 See more
23 2020/06/04 45326 Bendyk, Edwin W Polsce, czyli wszędzie 2020 Polityka 9788364076954 See more
24 2020/06/04 45327 Williams, Rowan Wiara na areopagu 2019 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze 9788379061846 See more
25 2020/06/04 45328 Paruch, Stanisław Adam Efektywność systemów ochrony praw człowieka Rady Europy i Unii Europejskiej 2019 Wydawnictwo Adam Marszałek 9788381801058 See more
26 2020/06/04 45329 Żuk, Andrzej Europejskie programy współpracy transgranicznej na granicach Polski a koncepcja regionu transgranicznego 2019 CeDeWu 9788375568363 See more
27 2020/06/04 45330 Potorski, Radosław Mechanizmy partycypacji publicznej w systemie wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej. Nowe możliwości kształtowania polityk publicznych w polskim systemie politycznym 2019 Wydawnictwo Adam Marszałek : Uniwersytet Mikołaja Kopernika 9788381800327 See more
28 2020/06/04 45331 Lendvai, Paul Orbán : nowy model przywództwa w Europie 2019 Fundacja Kultura Liberalna 9788395321054 See more
29 2020/06/04 45332 Bolisęga, Maciej Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017 2020 Wydawnictwo Poltext 9788381751049 See more
30 2020/06/04 45333 Fechner, Natalia Anna Stosunki Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową w XXI wieku 2017 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 9788365096487 See more
31 2020/06/04 45334 Stiegler, Bernard Ukonstytuować Europę. 1, W świecie, który nie ma wstydu 2019 Wydawnictwo Eperons-Ostrogi 9788366102156 See more
32 2020/06/04 45335 Stiegler, Bernard Ukonstytuować Europę. 2, Motyw europejski 2019 Wydawnictwo Eperons-Ostrogi 9788366102255 See more
33 2020/05/28 45297 Eysymontt, Małgorzata Pozycja instytucjonalna urzędu Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa : od koncepcji, przez narodziny, po nieustanną ewolucję 2019 Wydawnictwo C. H. Beck 9788381589659 See more
34 2020/05/28 45298 Walenciak, Robert Modzelewski : buntownik 2019 Fundacja Oratio Erecta 9788364407659 See more
35 2020/05/28 45311 Galeotti, Mark Wory : tajemnice rosyjskiej supermafii 2020 Znak Horyzont 9788324057795 See more
36 2020/05/28 45312 Banasik, Mirosław (red.) ; Rogozińska, Agnieszka (red.) Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską 2019 Difin 9788380859296 See more
37 2020/05/28 45313 Sadowski, Piotr Wspólny Europejski System Azylowy : historia, stan obecny i perspektywy rozwoju 2019 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 9788323143055 See more
38 2020/05/28 45314 Pomian, Krzysztof Wśród mistrzów i przyjaciół 2018 Fundacja Terytoria Książki 9788379081288 See more
39 2020/05/28 45315 Banasik, Mirosław Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i euroatlantycka perspektywa bezpieczeństwa 2019 Difin 9788380859814 See more
40 2020/05/28 45316 Wallace-Wells, David Ziemia nie do życia : nasza planeta po globalnym ociepleniu 2019 Wydawnictwo Zysk i S-ka 9788381167505 See more
41 2020/05/21 45282 Cichocki, Marek A. (red.) Współczesne państwa a kryzys liberalnego Zachodu 2019 Centrum Europejskie Natolin 9788364118982 See more
42 2020/05/21 45284 Berneri, Chiara Family Reunification in the EU : The Movement and Residence Rights of Third Country National Family Members of EU Citizens 2019 Hart Publishing 9781509932191 See more
43 2020/05/21 45286 Tunstall, Graydon A. Written in Blood : The Battles for Fortress Przemyśl in WWI 2016 Indiana University Press 9780253021977 See more
44 2020/05/21 45295 Kostecki, Wojciech ; Nowak, Bartłomiej E. ; Smogorzewski, Kamil (red.) Przyszłość międzynarodowego ładu liberalnego i rola Europy 2019 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 9788364614439 See more
45 2020/05/21 45296 Poinssot, Amélie Co ma Viktor Orbán w głowie 2019 Fundacja Oratio Erecta 9788364407536 See more
46 2020/05/21 45299 Wróbel, Andrzej (red.) ; Błachnio-Parzych, Anna (aut. et al.) Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : komentarz 2020 Wydawnictwo C. H. Beck 9788381980630 See more
47 2020/05/21 45325 Matysek, Anna ; Tomaszczyk, Jacek Cyfrowy warsztat humanisty 2020 Wydawnictwo Naukowe PWN 9788301210328 See more
48 2020/05/15 45267 Balcer, Adam Turcja, Wielki Step i Europa Środkowa 2019 Międzynarodowe Centrum Kultury 9788366419049 See more
49 2020/05/15 45271 Nocuń, Małgorzata (red.) Ojczyzna dobrej jakości : reportaże z Białorusi 2019 Wydawnictwo Czarne 9788380499409 See more
50 2020/05/15 45272 Tendera-Właszczuk, Helena ; Kelm, Hanna ; Cymbranowicz, Katarzyna Wybrane polityki Unii Europejskiej 2020 Difin 9788380850811 See more
51 2020/05/15 45273 Podemski, Piotr ; Prola, Dario (editors) Rok 1968 w Europie : badania i pamięć = The year 1968 in Europe : research and memory 2019 Wydawnictwo Naukowe Scholar 9788365390851 See more
52 2020/05/15 45274 Pleśniarska, Aleksandra ; Zajączkowska, Magdalena ; Żelichowski, Michał Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty 2020 Difin 9788380850873 See more
53 2020/05/15 45275 Tendera-Właszczuk, Helena (et al.) Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2020 Difin 9788380850897 See more
54 2020/05/15 45276 Kostûčenko, Elena Gennadʾ̊evna Przyszło nam tu żyć : reportaże z Rosji 2020 Wydawnictwo Czarne 9788380499591 See more
55 2020/05/15 45277 Miziołek, Jerzy ; Kowalski, Hubert Secrets of the past : Czartoryski-Potocki Palace home of the Ministry of Culture and National Heritage 2014 Ministry of Culture and National Heritage 9788362622382 See more
56 2020/05/15 45278 Wongsurawat, Wasana The Crown and the Capitalists : The Ethnic Chinese and the Founding of the Thai Nation 2020 Silkworm Books 9786162151590 See more
57 2020/05/15 45279 Bruguès, Jean-Louis La bibliothèque monde : La Vaticane et les Archives secrètes 2019 Les Editions du Cerf 9782204111577 See more
58 2020/05/15 45280 Cichocki, Marek (ed.) Contemporary States and the Crisis of the Western Order 2020 Peter Lang 9783631803905 See more
59 2020/05/15 45281 Grosse, Tomasz Grzegorz ; Cichocki, Marek (eds.) The Many Faces of Crisis : An Analysis of Crisis Management from an Economic and Political Perspective 2019 Peter Lang 9783631791257 See more
60 2020/05/15 45288 Engels, David (red.) Renovatio Europae : O hesperialistyczną reformę Europy 2019 Instytut Zachodni 9788361736967 See more
61 2020/05/15 45290 Dziekan, Marek M. ; Zdulski, Krzysztof ; Bania, Radosław Arabska wiosna i świat arabski u progu XXI wieku 2020 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 9788380887831 See more